STOPPA
STORNORRLAND
underskrifter


Korten på bordet - en Grönbok om regionfrågan

Vid månadsskiftet kommer Indelningskommitténs betänkande med förslag om storregioner.
Alla är inte medvetna om hur omstritt förslaget är, och vilken radikal samhällsförändring som storregionerna skulle medföra.

Förmodligen kommer kommittén att bortse från alla betänkligheter, och inte bemöta eller ens nämna den kritik som blossat upp.
Så borde man inte få hantera en av de mest omvälvande samhällsförändringarna som någonsin föreslagits.

Som underlag för kommande artiklar och en mer allsidig debatt har vi därför samlat och försökt tydliggöra alla hittills framförda argument i bifogade Grönbok, För och emot Stornorrland och andra storregioner.

LADDA HEM HELA GRÖNBOKEN SOM PDF


Gå med i uppropet mot Stornorrland – en ödesfråga för oss i Jämtland och Härjedalen. Makthavarna ändrar spelreglerna utan att fråga oss berörda. Vi kräver att storregionen behandlas i allmänna val. Stoppa Stornorrland före 2019.

 


Namn och bostadsort kommer att vara synligt för allmänheten. Övriga uppgifter kommer endast att användas för information om händelser som är direkt avgörande för uppropets betydelse. 
Dela med dig av uppropet

Därför stoppar vi Stornorrland

Målet med uppropet är att skjuta upp förslaget om Stornorrland till efter 2019, så att allmänna val hinner hållas till Sveriges riksdag, regioner och kommuner. Viktiga förändringar måste ske i dialog med medborgarna, inte över deras huvuden. 


Våra argument för #StoppaStornorrland

1
 


Handen på hjärtat – känner du att du har fått vara med och bestämma?

Många är ännu omedvetna om att Stornorrland tvingas på dem utan deras samtycke. Reformen innebär att vi förlorar kontrollen över vår gemensamma sjukvård och andra resurser. Skyltarna för Jämtland Härjedalen plockas ner. 

2


Vi tror på Jämtland Härjedalen

Vi har en positiv syn på framtiden i region Jämtland Härjedalen. Regionens företrädare däremot ser mörkt på Stornorrland men underkastar sig ändå. Vi vill ha förändringar som bygger på framsteg, inte på uppgivenhet.

3


Det saknas konsekvensanalys

Vilken sjukvård kommer att läggas ned i Stornorrland? Hur kommer vi att kunna göra våra röster hörda i en region som omfattar halva Sverige? Vilka vägar och kommunikationer får prioritet? Vad händer med kultur, sysselsättning och myndigheter? Vi vill veta vad vi ger oss in på.  

4

Stornorrland ändrar folkstyrets förutsättningar

Om förslaget går igenom kommer vi att rösta i den nya regionen redan till nästa val 2018. Det är en ny spelplan, där andra intressen är styrande. Avstånden mellan oss och makthavare kommer att vara större. Utan folkets samtycke skulle förändringen innebära en kortslutning av demokratin.

5

Regionen behöver demokratisk legitimitet

Endast på egen begäran och med en opinion i ryggen bör regioner och kommuner byta tillhörighet. Det är hederligt och det enda långsiktigt hållbara. Så har också regeln varit sedan Sverige blev en demokrati. Vi uppmanar därför alla att tillsammans med oss skriva under uppropet för att förhindra beslut innan vi fått säga vår mening i kommande val. 

Vi står enade

”Vi stöder initiativet helhjärtat och uppmanar alla som bryr sig i

Jämtland Härjedalen att skriva under.” 
 

Länkar om regionfrågan

Om initiativet


Bakom folkinitiativet Stoppa Stornorrland står Hela Sverige ska leva Jämtlands län och Framtid För Jämtland. Båda organisationerna är partipolitiskt obundna. Syftet med folkinitiativet är att skapa opinion och verka för att regionprocessen ska ske i demokratisk ordning. 

 

Hela Sverige ska leva Jämtlands län är en ideell förening som företräder ca 400 medlemmar i lokala utvecklingsgrupper som finns runtom i Jämtland och Härjedalen. De består av människor som gått samman för att forma sin bygds framtid.  

 

Framtid För Jämtland är ett nätverk och en tankesmedja som arbetar för att samla det lokala engagemanget för framtidsfrågor i Jämtland Härjedalen.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB